ezguard אודות

  מערכת תוכנה, המבוססת על אפליקציה סלולרית המספקת פתרון יעיל ופשוט לסיוריי שטח ואבטחה במגוון תעשיות ושימושים: אבטחה, ניקיון, אחזקה, ביקורת ובטיחות. המערכת פותחה, תוכננה ועוצבה כך,שתתאים למשתמשי קצה : מנהלי אבטחה, שומרים, מנהלי תתזוקה ועוד.

המערכת מבוססת ענן ומשלבת אפליקציה סלולרית המהווה מעין “ארגז כלים” למשתמש. באמצעות האפליקציה המערכת הממוחשבת, מאפשרת למשתמש לבקר את הפעילויות ממסופי המחשב העומדים לרשותו ולהפיק דוחות פעילות פשוטים. המערכת מכילה מספר ישומיים המאפשרים מגוון רחב של אפשרויות דיווח

ישומים

דו”ח אירוע כללי (Incident Report)

הישום “דו”ח אירוע כללי”, מאפשר דיווח על תקלות ובעיות בשטח באמצעות טקסט, וידאו, תמונות והקלטה קולית. תיוג הדו”ח (סוג הדיווח ודחיפות הדיווח), צילום של  4 תמונות , הקלטת סאונד או דיבור עד 30 שניות וצילום ווידאו עד 15 שניות. כמו כן,  ניתן להרחיב  את פונקציות השימוש בישום ולהוסיף הערה לטקסט ולקבל בסופו דו”ח בפורמט PDF.

 טפסים Forms

הישום  “טפסים”,מאפשר להקים במערכת טופס ביקורת או דיווח כללי עם מגוון שאלות המותאמות לצרכי הלקוח והמערכת, כגון:בחירה יחידה,בחירה מרובה, טקסט, מספרית, תמונה, הקלטה קולית ,צילום ווידאו , תאריך ושאלות רשות / בחירה.תוכן הטופס ניתן להגדרה והתאמה אישית לפי דרישה וצרכיי הלקוח והדו”ח  עם כל התשובות מופק אוטומטית במערכת בפורמט PDF.

סריקת ברקוד Scan Barcode

המערכת מתחילה לפעול באמצעות לחיצה פשוטה על ישום ,”סריקת ברקוד” .הברקוד מופק דרך מערכת Ezguardומשמש לציון הגעת המשתמש לנקודה בה הוא נוכח(“הייתי בנקודה”).סריקת הברקוד מאפשרת למערכת לשלוח לשרת דיווח מיקום GPS)) ותמונות נסתרות לבדיקת מיקום

הסריקה(“תמונות נסתרות”).כמו כן, קימות הנחיות ביצוע המקושרות לברקוד ולתמונות. אתהברקודים ניתן לחבר לשאלונים וטפסים וכך להעביר מגוון דיווחים המקושרים לכל טלפון נייד חכם

מערכת ניהול

הישום “מערכת ניהול” מאפשר התראות בזמן אמת לפי תוכנית מוגדרת מראש לפונקציות הבאות: אי- ביצוע, דוחות פעילות יומיים והתראות בזמן אמת על חריגות בפעילות במהלך סיורים בשטח.

דיווח נוכחות Attendance Report

באמצעות הישום, “דיווח נוכחות” ניתן לדווח על תחילתה וסופה של משמרת עבודה. הישום “דיווח נוכחות”, מכיל את המידע הבא: מספר העובד, העמדה בה הוא נמצא והמשמרת שלו.

כמו כן ניתן לקבל תמונה ומיקום, אותם נדרש העובד לצלם וניתן להפיק דו”ח אקסל המסכם את הפעילות  מהלך המשמרת.

לחצן מצוקה Panic

לחיצה על היישום “לחצן המצוקה”,שולחת דיווח על מצב מצוקה בשטח באמצעות דואר אלקטרוני והודעת טקסט ללא הגבלת מספר הנמענים. הישום “לחצן מצוקה”, מאפשר למשתמש שיחת חירום עם הקלטה קולית . יתרה מכך, קיימת אפשרות  לבחור באופציה של “מפה”באמצעותה ניתן לראות את מיקום הטלפון באתר ולהמשיך לקבל דיווחים  שוטפים  מהמקום לכל פרק זמן, שהוגדר מראש במערכת.